خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
محصولات مرتبط
فیلم اموزشی اعداد اول و تجزیه اعداد
فیلم اموزشی اعداد اول و تجزیه اعداد
قیمت : 12,000 تومان
توان و عبارتهای تواندار
توان و عبارتهای تواندار
قیمت : 10,000 تومان

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

چند جمله ای ها و تقسیم چند جمله ای ها

در این فیلم آموزشی موارد زیر را توضیح می دهیم:


جمله چیست؟
چند جمله ای چیست؟
درجه یک جمله ای که شامل چند متغیر باشد
جمله های متشابه
جمع و تفریق یک جمله ای ها
ضرب و تقسیم یک جمله ای ها
شکل متعارف یا استاندارد چند جمله ای ها
تقسیم یک جمله ای بر یک جمله ای
جمع و تفریق چند جمله ای ها
ضرب و تقسیم چند جمله ای ها
تعیین خارج قسمت به روش هورنر
تعیین باقیمانده تقسیم چند جمله ای ها
عامل یا فاکتورهای چند جمله ای ها
رابطه ریشه های یک معادله و عامل های آن
تعیین باقیمانده تقسیم به روش هورنر

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

chandjomle1_1596169955_41973_7939_1170.zip44.06 MB
chandjomle2_1596170735_41973_7939_1844.zip46.20 MB
chandjomle3_1596171379_41973_7939_1069.zip39.64 MB
chandjomle4_1596173178_41973_7939_1025.zip49.91 MB
chandjomle5_1596173837_41973_7939_1235.zip40.49 MB
chandjomle6_1596174246_41973_7939_1514.zip22.20 MB
chandjomle7_1596174574_41973_7939_1042.zip16.37 MB
chandjomle8_1596175176_41973_7939_1820.zip37.04 MB
chandjomle9_1596176457_41973_7939_1786.zip34.49 MB
chandjomle10_1596176978_41973_7939_1425.zip32.17 MB
chandjomle11_1596177357_41973_7939_1168.zip23.31 MB
chandjomle12_1596177637_41973_7939_1588.zip16.97 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت